Kandelaberen

Kandelaberen: het drastisch snoeien van een boom

Kandelaberen is voor velen een nieuw woord. Het betekend het afzagen van de takken van een grote boom waardoor alleen de stam met takstompen overblijven. De naam is afgeleid door het Engelse woord candle. Het uiterlijk van de boom lijkt na het kandelaberen namelijk op een soort kandelaar.

Voordelen van kandelaberen

Voor een boom is deze techniek een grote ingreep. De boom kan beschadigen en er bestaat de kans dat de boom het niet overleefd. Er zijn redenen waarom het toch verstandig is om de boom drastisch te snoeien. Als de omgeving gevaar loopt dat een boom bij een storm omwaait, of doordat de takken te veel wind vangen, en hierdoor drijgen af te breken, kan de snoei dit gevaar afwenden. Een te grote boom in de achtertuin van een huis geeft te veel schaduw en de mogelijke kans op schade. Zonnepanelen leveren minder vermogen op als er schaduw van een hoge boom op de panelen valt. Het verplaatsen van een boom gaat eenvoudiger als hij klein is, dus is kandelaberen voor grote bomen op een plaats met weinig ruimte de ideale oplossing.

Nadelen van kandelaberen

Deze methode heeft ook nadelen. Niet iedere soort boom is geschikt. Beuken krijgen op hun bast snel verbrandingsverschijnselen. Berken, populieren en paardenkastanjes zijn kwetsbaar. Fruitbomen zullen het jaar erop geen fruit geven. De plataan, els, linde, wilg en robinia zijn juist bomen die kandelaberen goed verdragen. Eenmaal gesnoeid is het nodig om de boom regelmatig te onderhouden. Het uiterlijk van de boom veranderd drastisch waardoor het resultaat minder mooi kan zijn. De grote wonden aan de boom vergroten de kans dat het hout door zwammen wordt geïnfecteerd. Hierdoor is er kans op houtrot, waardoor het gevaar van breuk aanwezig is.

Vergunning door de gemeente

Het bomen kappen en snoeien vereist soms een vergunning van de plaatselijke gemeente. 
Bij meer dan 30% terugsnoeien moet deze worden aangevraagd en verleend. In de praktijk is dit percentage lastig vast te stellen en controleren de meeste gemeenten hun vergunningen niet of onvoldoende. Omdat de controle niet goed loopt wordt deze methode wel gebruikt om kwetsbare bomen te laten doodgaan zonder dat er een kapvergunning is aangevraagd.